Handelsbetingelser

Forretningsbetingelser for fotosalonen.dk via Fotograf Jakob Boie.

 1. Generelt
  • Hjemmesiden fotosalonen.dk drives af Fotograf Jakob Boie, CVR-nr.: 34988544, Tjørnevej 6, 4140 Borup, tlf. nr.: +45 29 90 55 97, e-mail: hello@fotosalonen.dk
  • Nærværende forretningsbetingelser er gældende for alle bestillinger fra Fotograf Jakob Boie, herunder levering af billeder og udstyr bestilt gennem fotosalonen.dk, medmindre andet er aftalt med og skriftligt bekræftet af Fotograf Jakob Boie.
  • De til enhver tid gældende forretningsbetingelser findes på fotosalonen.dk. Der tages forbehold for at foretage rettelser heri.
 1. Aftaleindgåelse
  • Ved accept af nærværende forretningsbetingelser erklærer du, at have læst og forstået betingelserne. Du accepterer samtidig, at fremtidig korrespondance gennem aftaleforholdet kan ske via e-mail. 
 1. Varen
  • Fotograf Jakob Boie leverer billeder, GIF’s eller video fra dit arrangement taget med særligt fotobooth-udstyr, som fremsendes til dig forud for dit arrangement.
  • Leverancen omfatter den vare, der er anført på den fremsendte ordrebekræftelse. Medmindre andet fremgår af ordrebekræftelsen, leveres billederne direkte på et online-galleri.
  • Der kan tages ubegrænsede billeder/GIF’s/videoer.
  • Billeder/GIF’s leveres til dig på et online-galleri, hvorfra de kan downloades. Galleriet er tilgængeligt i minimum 30 dage.
  • Fotobooth-udstyret erstatter ikke en fotograf, men er et sjovt og underholdende twist, Da der er store forskelle på lysforhold mv. alt efter tidspunkt på dagen og stedet, hvor arrangementet afholdes, gives der ingen garanti for kvaliteten af billederne.
  • Brugsret – Kunden har ubegrænset brugsret til billederne.
 1. Ordrebekræftelse
  • Du foretager bestilling via fotosalonen.dk.
  • På baggrund af din ordre fremsender Fotograf Jakob Boie en skriftlig ordrebekræftelse pr. e-mail. Eventuelle ændringer til ordrebekræftelsen skal være indgivet skriftlig til Fotograf Jakob Boie senest 5 arbejdsdage fra ordrebekræftelsens dato – dog senest 14 arbejdsdage inden arrangementet – ellers er ordrebekræftelsen bindende og endelig. Modtager du ikke en ordrebekræftelse inden for 1 dage, skal du straks kontakte Fotograf Jakob Boie på hello@fotosalonen.dk
  • Fotograf Jakob Boie kan annullere en ordre, hvis det ikke er muligt at levere det bestilte udstyr. Du vil blive underrettet hurtigst muligt herom, ligesom enhver betaling på betalingskort vil blive annulleret/returneret.
 1. Betalingsbetingelser
  • Priser for levering af udstyr fremgår af fotosalonen.dk. Alle priser er inklusiv moms, levering og returnering med Bring. Returnlabel vedlægges i pakken og returnering skal ske via. samme pakkeshop som pakken er modtaget.
  • Ved bestilling via fotosalonen.dk sker betaling online med betalingskort. Betalingen trækkes ved booking af udstyret. 
 1. Levering af udstyr og ansvar herfor
  • Udstyr leveres i en fragtkuffert og består af tablet med skærmbeskyttelse og software, lampe, strømkabel, stikdåse, oplader til tablet, stativ og GLS returlabel.
  • Fotograf Jakob Boie afsender udstyret 3 arbejdsdage før dit arrangement, så det kommer til den valgte Bring Pakkeshop 1-2 dage før dit arrangement. Når udstyret er afsendt, modtager du en e-mail med bekræftelse herpå.
  • Du skal selv sørge for installation og igangsætning af udstyret, medmindre andet aftales særskilt og skriftligt. Videovejledning findes på fotosalonen.dk.
  • Modtager du mod forventning ikke udstyret til den aftalte dato, godtgøres du ordrens fulde beløb, jf. ordrebekræftelsen, så snart udstyret er returneret til Fotograf Jakob Boie. Fotograf Jakob Boie kan herudover ikke gøres erstatningsansvarlig for manglende levering af udstyr.
 1. Returnering af udstyr
  • Udstyr skal returneres i samme stand, som det er modtaget.
  • Ved returnering anvendes den medfølgende GSL returlabel, som klistres på toppen af den leverede kuffert, hvorefter denne kan afleveres i samme pakkeshop som kufferten er modtaget i.
  • Kunden er ansvarlig for, at udstyret afleveres i den foreskrevne Bring pakkeshop første hverdag efter datoen for det afholdte arrangement. Såfremt du benytter anden returneringsmetode, f.eks. fremsendelse med Post Danmark, afholder du selv samtlige udgifter hertil. Den medfølgende returlabel kan trackes, og sendes udstyret ikke retur første hverdag efter arrangementets afholdelse, forbeholder vi os retten til at opkræve et gebyr på 250 kr. inkl. moms pr. forsinket dag.
  • Ved returnering af udstyr, er det vigtig du gemmer en kvittering for indleveringen med pakkens trackingnummer, som dokumentation for at pakken er sendt retur, hvis nu pakken skulle forsvinde undervejs.
 1. Ansvar for udstyr
  • Fra modtagelse af udstyret til det er modtaget retur af Fotograf Jakob Boie, jf. pkt. 7., har kunden det fulde ansvar for udstyret. Leveret udstyr skal altid behandles omhyggeligt.
  • Kunden er ansvarlig for korrekt anvendelse og opbevaring af det leverede udstyr.
  • Det er ikke tilladt at videreudleje eller låne udstyret ud, ligesom udstyret ikke må ikke overdrages til andre end Fotograf Jakob Boie
 1. Mangler ved udstyret
  • Kunden er forpligtet til straks efter modtagelsen af udstyret, at foretage kontrol heraf.
  • Såfremt der konstateres fejl eller mangler ved det leverede udstyr, skal Fotograf Jakob Boie straks kontaktes, således at afhjælpning kan finde sted.
  • Efter Fotograf Jakob Boie konstaterer af fejl eller mangler påbegyndes udbedringen uden unødigt ophold. Fejlbehæftede produkter udskiftes ved ombytning for Fotograf Jakob Boies regning. Dette gælder dog ikke, såfremt fejlen skyldes din misligholdelse eller grov uagtsomhed. I disse tilfælde sker udskiftning for kundens egen regning. 
 1. Skader på udstyret
  • Såfremt kunden beskadiger det leverede udstyr, er kunden erstatningsansvarlig i henhold til nedenstående:
Skade på Pris:
Tablet Kr. 4.000
Lampe Kr. 900
Stativ Kr. 1500
Kuffert Kr. 1500
Frontpanel Kr. 300

 

 • Bortkommer eller totalskades udstyret i din besiddelse, opkræves du et beløb svarende til værdien heraf i alt kr. 9.000 til erstatning herfor.
 1. Afbestilling
  • Ordrer kan annulleres op til 14 dage efter bestilling, dog senest 30 arbejdsdage inden datoen for arrangementet. Ved afbestilling inden for 14 dage refunderes det betalte beløb 100%.
  • Ønsker du at afbestilling eller ændre en ordre, skal dette ske skriftligt pr. e-mail til hello@fotosalonen.dk senest 30 arbejdsdage inden datoen for arrangementet.
  • Ved afbestilling senere end 30 dage før arrangementet betales 50 % af lejebeløbet til Fotograf Jakob Boie.
 1. Fortrydelsesret
  • Fotograf Jakob Boie leverer billeder til individuelle arrangementer med en forskellig personkreds, og der er dermed tale om levering af varer, som er fremstillet efter forbrugerens specifikationer og som har fået et tydeligt personlig præg og som dermed er undtaget fra forbrugeraftalelovens bestemmelser om fortrydelse, jf. lovens § 18, stk. 2, nr. 3. Du kan derfor ikke fortryde dit køb på fotosalonen.dk efter udstyret er afsendt.
 1. Klage og tvister
  • Hvis du som forbruger vil klage over Fotograf Jakob Boie eller vores produkter, bedes du i første omgang sende en mail til hello@fotosalonen.dk.Hvis din klage afvises har du mulighed for at indbringe denne for Forbrugerklagenævnet, Carl Jacobsens Vej 35, 2500 Valby. Klagesager i Forbrugerklagenævnet skal først igennem Center for Klageløsninger via onlineportalen https://minsag.forbrug.dk/FKVWeb/CheckComplaintStart.aspx. For yderligere information kan du kontakte Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen på telefon nr.: 41 71 50 00.
  • Tvister mellem dig og By Zeuthen PMV afgøres efter dansk ret og kan alene indbringes for danske domstole.